.025

  • Location: Warsaw, Poland
  • Object: Apartment
  • Area: 120 sq. m
  • Design: Anastasia Snitsarenko